باورت بشود یا نه، 

روزی می‌رسد 

که دلت برای هیچ کس به اندازه من، 

تنگ نخواهد شد. 

برای نگاه کردنم، 

خندیدنم و حتــی اذیت کردنم! 

برای تمامِ لحظاتى که در کنارم داشتی،

روزی خواهد رسید که 

در حسرتِ تکرار دوباره من خواهی بود.

می‌دانم روزی که نباشم هیچکس، 

تکرارِ من نخواهد شد...!