بسیار زیادند افرادی که علاقه ای بی تکلف به محبوب خود دارند؛ اما برای دستیابی به او نمی دانند چه کنند. حرف دل خیلی هاست رسیدن به محبوب... (که البته توسط خود آگاه آنها انتخاب شده است).

گفتم خود آگاه و تاکید کردم چون:

شما او را دیده اید (خود آگاه) و به او دل دادید کاری نداریم بر اساس شناخت هست یا علاقه ظاهری. یا دلایل پیچیده روان شناسی مثل: شباهت به پدر یا مادر شما و یا...) به هر حال علاقه مند او شده اید. اکنون می خواهید او نیز متقاعد شود


سوال اول من از شما این است: (آیا این شخص دقیقا همان کسی است که شما می خواهید؟) احتمالا می گویی: بله


اما من می گویم: شاید نه


چیکار باید بکنی...؟

۱- باید جفت روحی واقعی خود را پیدا کنی...

۲- با قانون جذب و توکل بر خدا همه چیز را عالی پیش ببری


 ادامه دارد...


#جفت_روحی