در رابطه هاتون بالغ باشید، 

با هم حرف بزنید، 

یاد بگیرید مشکلات رو حل کنید، 

اینجوری رابطه که هیچی، آدم بهتری از خودتون میسازید ...