دوست داشتنت را

نه با حرف

نه با بوسه و

نه با هیچ چیز دیگری نمی توانم بیان کنم

تنها کاری که از دستم ساخته است ؛

این است که به چشمانت زل بزنم

تا خودت از چشمانم ببینی که چقدر دوستت دارم !!!


اس ام اس های عاشقانه زیبا