ناز کُنی؛ نَظر کُنی؛ قَهر کُنی؛ ستم کُنی 

گر که جَفا، گر که وَفا، 

از تو حذَر نمی‌شود 

مولانا